Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Kokia yra paveldėtojo atsakomybė už palikėjo skolas?

Kad įgytų palikimą, įpėdinis privalo jį priimti. Paprastai palikimas priimamas per tris mėnesius nuo palikėjo mirties paduodant pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui. Įpėdinis (tiek testamentinis, tiek pagal įstatymą) turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos atsisakyti nuo palikimo paduodamas pareiškimą notarui. Neleidžiama palikimą priimti / atsisakyti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

Praleidus trijų mėnesių terminą palikimui priimti, jis gali būti atnaujinamas tik teismui nustačius, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Įpėdiniams nepriėmus palikimo, paveldimas turtas paveldėjimo teise pereina valstybei.

Pareiškimas apie palikimo priėmimą / atisakymą paprastai paduodamas notarui, kuriam teisingumo ministro įsakymu yra priskirta paveldėjimo atvejais aptarnauti teritoriją, kurioje buvo paskutinė mirusiojo gyvenamoji vieta. Notarų teritorijų paskirstymą galima rasti Notarų rūmų internetinės svetainės www.notarurumai.lt skiltyje „Notarai“.

Įpėdinis pareiškimą apie palikimo priėmimą / atsisakymą gali pateikti ir bet kuriam kitam Lietuvos Respublikoje dirbančiam notarui. Tokiu atveju jo pareiškimas yra persiunčiamas notarui, kuriam priskirta aptarnauti teritoriją paveldėjimo atvejais. Faktai apie palikimo priėmimą / atsisakymą yra registruojami Testamentų registre.

Atsakomybė už palikėjo skolas.

Įpėdinis, priėmęs palikimą, padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako ne tik paveldėtu, bet ir savo turtu. Siekdamas apriboti savo atsakomybę už palikėjo skolas, įpėdinis gali pareiškime apie palikimo priėmimą nurodyti, kad jis palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą – tokiu atveju už palikėjo skolas jis atsako tik paveldėtu turtu. Priėmus palikimą pagal apyrašą, notaras išduoda vykdomąjį pavedimą, kuris ne vėliau kaip per dvi savaites turi būti pateiktas vykdyti bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui.