Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Kas yra bendrasis sutuoktinių testamentas?

Šiuo testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą paveldi pergyvenęs sutuoktinis, išskyrus privalomąją palikimo dalį. Bendrąjį sutuoktinių testamentą gali sudaryti tik susituokę asmenys.

Bendrasis sutuoktinių testamentas turi būti patvirtintas notaro. Bendruoju sutuoktinių testamentu kiekvienas sutuoktinis palieka visą savo turtą vienas kitam. Testamentu gali būti paskirtas įpėdinis, kuris paveldės turtą, mirus pergyvenusiam sutuoktiniui, šiam įpėdiniui gali būti paliekamas ne tik visas pergyvenusio sutuoktinio turtas, bet ir konkretūs daiktai.

Bendrasis sutuoktinių testamentas gali būti panaikintas vieno sutuoktinio valia, notarui patvirtinus pareiškimą apie testamento panaikinimą. Sutuoktinio sudaryti testamentai (asmeniniai ir oficialieji), neatšaukus bendrojo sutuoktinio testamento negalioja.

Bendrasis sutuoktinių testamentas netenka galios, jei iki pirmojo sutuoktinio mirties santuoka nutraukiama, paduodamas prašymas nutraukti santuoką arba sutuoktinis davė sutikimą išsituokti. Faktai apie sudarytą, panaikintą ar pakeistą testamentą registruojami Testamentų registre.