Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Kas yra oficialusis testamentas?

Tai testamentas, kuris yra sudarytas raštu dviem egzemplioriais ir patvirtintas notaro.

Oficialiajame testamente nurodoma jo sudarymo vieta ir laikas (metai, mėnuo, diena, valandas ir žinutės), sudarytojas, išvardijamas paliekamas turtas ir įpėdiniai.

Surašytas testamentas perskaitomas, pasirašomas testatoriaus ir užregistruojamas notariniame registre. Vienas egzempliorius duodamas testatoriui, o kitas lieka jį patvirtinusioje įstaigoje. Informacija apie testamento sudarymo faktą ir turinį iki testatoriaus mirties nėra skelbiama.

Testatorius turi teisę bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti sudarytą testamentą ir sudaryti naują. Faktai apie sudarytą, panaikintą ar pakeistą testamentą registruojami Testamentų registre.