Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB Nekilnojamojo turto paslaugų centras UNOHUB

Ką reiškia įpėdinis?

Visą arba dalį turimo turto testamento sudarytojas gali palikti vienam ar keliems asmenims. Jie gali būti tiek giminaičiai, tiek bet kurie kiti asmenys. Turtą taip pat galima palikti valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims, visuomenei naudingiems ir labdaros tikslams.

Testamento sudarytojas (-ai) gali nurodyti kitą (-us) įpėdinį (-ius), kurie paveldėtų, jei pirmasis nurodytas įpėdinis numirtų iki testatoriaus mirties ar atsisakytų palikimo.
Testamente galima įrašyti, kas iš galimų įpėdinių pagal giminystės liniją negali pretenduoti į paliekamą turtą. Taip iš kažkurių įpėdinių atimama paveldėjimo teisė.

Testamente nenurodžius, kokiomis dalimis paliekamas turtas, jis dalijamas lygiomis dalimis visiems į testamentą įrašytiems įpėdiniams. Taip pat testatoriaus turto dalis, kuri nenurodyta testamente, padalijama tarp įpėdinių pagal įstatymą.

Testamente taip pat galima nurodyti prievoles ar įsipareigojimus, kuriuos turės įvykdyti turtą paveldintys asmenys. Paminėtina, kad neteisėtos sąlygos ir sąlygos, prieštaraujančios visuomenės papročiams ar pažeidžiančios geros moralės reikalavimus, negalioja.